cerere de plata APIA - motorina

Cerere de plata APIA - motorina

În baza Hotărârii Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură cu completările și modificările ulterioare şi a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură cu completările și modificările ulterioare, precum şi a acordului pentru finanţare prin rambursare nr. .............. din ........... pentru cantitatea aferentă anului ………. de ............. litri motorină: .............. litri motorină sector vegetal,..............litri motorină sector zootehnic,............litri motorină sectorul îmbunătăţiri funciare, solicit ajutor de stat prin rambursare în sumă de .......... lei, reprezentând ............... litri motorină cu acciză redusă utilizată în perioada ..........................., conform centralizatorului documentelor anexate, după cum urmează:

    Download Download
    Imprimare Imprimare