2. Cerere de verificare disponibilitate şi rezervare emblemă

Cerere de verificare disponibilitate şi rezervare emblemă

Verificarea disponibilităţii se efectuează numai pe aria judeţului unde se află sau se va afla sediul social/profesional al profesionistului;

Dovada rezervării emblemei este valabilă trei luni de la data emiterii acesteia;

Se anexează machetei emblema în 3 exemplare destinate aplicării pe dovada eliberată și pe cererea de rezervare, respectiv arhivării în catalogul emblemelor

    Download Download
    Imprimare Imprimare