adeverință lunară a angajatorului - zile lucrate - primă încadrare

Adeverință eliberată de angajator cu zilele efectiv lucrate a angajatului eliberată lunar, până în data de 5 a luniii, pentru luna anterioară, pentru a-i servi angajatului în vederea obținerii primei de încadrare.

    Download Download
    Imprimare Imprimare