Adeverință trimestriala art 75 - menținere calitate angajat - raport de muncă

Adeverință ce va servi ca dovadă de menținere a raporturilor de muncă/serviciu conform art.75 din Legea 76/2002 cu modificările şi completările ulterioare. Se eliberează de angajator și se transmite până în data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior.

    Download Download
    Imprimare Imprimare