anexa 2 din OMAI 268 privind consimțământul pentru cazier

Anexa 2 din OMAI 268 privind consimțământul pentru cazier juridic.

Sunt de acord ca S.P.C.R.P.C.I.V. să îmi prelucreze datele pentruobținerea informațiilor din cazierul judiciar necesare la dosarul de examinarepentru obținerea permisului de conducere.Declar pe propria răspundere că nuam avut și nici nu am folosit alte nume și date de identificare în afară de celeînscrise în prezenta cerere și îmi exprim acordul pentru prelucrarea datelor cucaracter personal.

sau

 

Depun personal certificatul de cazier judiciar necesar la dosarul deexaminare pentru obținerea permisului de conducere.S.P.C.R.P.C.I.V. din cadrulInstituției Prefectului.................................., înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. .............., prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, cu privire la cazierul judiciar în scopul examinării pentru obținerea permisului de conducere.Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor legali. Conform Regulamentul U.E. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de Regulamentul U.E. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

 

    Download Download
    Imprimare Imprimare